2008-10-20


Ett stycke tidsdokument....

Ägarfamiljen 1905.
Längst bak Stenvallens ägare vid storskiftet 1890 Tysk Jöns Jönsson 1832-1907 och hustrun Håll Johanna Olsdotter 1840-1916.
Deras son Tysk Jonas Jönsson 1861-1924 med hustrun Knapp Karin Olsdotter 1869-1964. De gemensamma barnen Julia 1897-1971, Jonas 1903-1960 och Anna 1905-1979.
Knapp Karins dotter Sofia 1892-1971 från ett tidigare äktenskap.
Ägarfamiljen 2008.
Tjern Inga Wall, dotterdotter till Julia, med make Sten Hallin och sonen Tjern Jonas Hallin.