2007-08-06

Blomster vid Stenvallens Fäbod.
Foto © Inga Wall.

Backskärvfrö
Backskärvfrö, Thlaspi caerulescens

Björk
Björk, vårtbjörk, Betula pendula

Björkpyrola
Björkpyrola, Orthilia secunda

BjörnmossaBjörnmossa
Björnmossa

Blodrot
Blodrot, Potentilla erecta

Blåbär
Blåbär, Vaccinium myrtillus

Blåklocka
Blåklocka, Campanula rotundifolia

Blåklocka
Blåklocka, vit

Brandlilja
Brandlilja, Lilium bulbiferum

Brunört
Brunört, Prunella vulgaris

Bägarlarv
Bägarlav

Daggkåpa
Daggkåpa, Alchemilla vulgaris

DvägbjörkDvägbjörk
Dvägbjörk, Betula nana

Dystarr
Dystarr, Carex limosa

Ekbräken
Ekbräken, Gymnocarpium dryopteris

En
En, Juniperus communis

Fibbla
Fibbla 1

Fibbla
Fibbla 2

Fingerört
Fingerört, Potentilla

Fjälltimotej
Fjälltimotej, Phleum alpinum

Gråvide
Gråvide, Salix cinerea

Gräs
Gräs 1

Gräs
Gräs 2

Gräs
Gräs 3

Gräs
Gräs 4

Grässtjärnblomma
Grässtjärnblomma, Stellaria graminea

Gröe
Gröe

GullrisGullris
Gullris, Solidago virgaurea

Gul näckros
Gul näckros, Nuphar lutea

Gårdsskräppa
Gårdsskräppa, Rumex longifolius

Gökärt
Gökärt, Lathyrus linifolius

Hjortron
Hjortron, Rubus chamaemorus

Humleblomster
Humleblomster, Geum rivale

Fyrkantig johannesört
Johannesört, fyrkantig, Hypericum maculatum

Klotpyrola
Klotpyrola, Pyrola minor

Kochenillav
Kochenill-lav, Cladonia coccifera

Krollilja
Kroll-lilja, Lilium martagon

Kråkbär
Kråkbär, Empetrum nigrum

Kråkvicker
Kråkvicker, Vicia cracca

Kvanne
Kvanne, Angelica archangelica

Kärrviol
Kärrviol, Viola palustris

Lingon
Lingonblommor, Vaccinium vitis

Lingon
Lingon, Vaccinium vitis

Ljung
Ljung, Calluna vulgaris alt. Erica vulgaris

Låsbräken
Låsbräken, Botrychium lunaria

Maskros
Maskros, Taraxacum vulgare

Midsommarblomster
Midsommarblomster ljuslila, Geranium sylvaticum

Midsommarblomster
Midsommarblomster lila, Geranium sylvaticum

MjölkörtMjölkört
Mjölkört, rallarros, Epilobium angustifolium

Mossa
Mossa

Mossviol
Mossviol, Viola epipsila

Stormhatt
Nordisk stormhatt, Aconitum lycoctonum

Norsknoppa
Norsknoppa, Gnaphalium norvegicum

Nysört
Nysört, Achillea ptarmica

Odon
Odon, Vaccinium uliginosum

OrmrotOrmrot
Ormrot, Bistorta vivipara

Prästkrage
Prästkrage, Leucanthemum vulgare

Revlummer
Revlummer, Lycopodium annotinum

Ripvide
Ripvide, Salix glauca

Rundsileshår
Rundsileshår, Drosera rotundifolia

Ryltåg
Ryltåg, Juncus articulatus

Rödblära
Rödblära, Silene dioica

Rödklöver
Rödklöver, Trifolium pratense

Rödsvingel
Rödsvingel, Festuca rubra

Rölleka
Rölleka, Achillea millefolium

Sandtrav
Sandtrav, Cardaminopsis arenosa

Skogshallon
Skogshallon, Rubus idaeus

Skogsstjärna
Skogsstjärna, Trientalis europaea

Slidstarr
Slidstarr, Carex vaginata

Smörblomma
Smörblomma, Ranunculus acris

Stagg
Stagg, Nardus stricta

Starr
Starr

Stormåra
Stormåra, Galium album

Styvmorsviol
Styvmorsviol, Viola tricolor

Teveronika
Teveronika, Veronica chamaedrys

Tranbär
Tranbär, Vaccinium oxycoccos

Tuvull
Tuvull, Eriophorum vaginatum

Vattenklöver
Vattenklöver, Menyanthes trifoliata

Vitklöver
Vitklöver, Trifolium repens

Vårbrodd
Vårbrodd, Anthoxanthum odoratum

Vårfryle
Vårfryle, Luzula pilosa

Åkerbär
Åkerbär, Rubus arcticus

Ängsfryle
Ängfryle, Luzula multiflora

Ängskavle
Ängskavle, Alopecurus pratensis

Ängskovall
Ängskovall, Melampyrum pratense

Ängsskallra
Ängsskallra, Rhinanthus minor
Dessutom finns där många sorters gräs, olika videarter, flera sorters syra, målla, arv och trav, gåsört, rosling och mycket annat som jag inte fotograferat, lyckats artbestämma eller ens sett. Fibblorna oräknade....

Det finns ett mycket stort utbud av mossor och lavar, inom biotopskyddsområdet finns bl.a.: Anastróphyllum helleriánum - Vedtrappmossa NT, Cladónia parasítica - Dvärgbägarlav NT, Skeletocútis lénis - Gräddporing VU, Chaenothecópsis fénnica - Blågrå svartspik, Phellódon tomentósus och Hydnéllum spp - korktaggsvampar.

Jag vill gärna ha kompletteringar och rättelser till mina bilder, jag är inte särskilt kunnig i botanik.....


Länk till Den virtuella floran.
Dalarnas botaniska sällskap.


©Inga Wall Vita Villan 790 90 SÄRNA
0253-10564
E-post