År 1924 den 30 maj förrättade undertecknade bouppteckning efter Nämndemannen Tysk Jonas Olof Jönsson i Heden, Särna socken som avlidit den 3 februari 1924 och såsom sterbhusdelägare efterlämnat:
1: Änkan Tysk Karin Jönsson, född Olsdotter
2: Barnen:
a) Dottern Julia Karolina gift med montören Tjern Harald Emanuel Eriksson i Särnabyn.
b) Sonen Jonas Olof Jönsson, född den 12 juli 1903.
c) Dottern Anna Jönsson, född den 22 januari 1905.
Samtliga sterbhusdelägare voro vid förrättningen närvarande.
Till god man för de omyndiga barnen under boutredningen föreslogs Hemmansägaren Valfrid Höglund i Heden.
Boet uppgavs under edlig förpliktelse av änkan Karin Jönsson samt antecknades och värderades som följer.

Tillgångar:
Fast egendom Tysk Jonas Jönssons arvejord:
130,72 bandl red jord under No 51 Litt S2 = Stenvallen 5000,-
Änkan Karin Jönssons enskilda jord:
72,33 bandl red jord under No 57 Litt Z2 = Foskvallen --
Avlingejord:
130,72 bandl red jord under No 49 Litt Q2=Siksjövallen 6400,-
130,72 bandl ” ” ” No 50 Litt R2=Stormyrvallen 1800,-
3,87 bandl ” ” ” No 63 Litt C3=Foskvallen 100,-
allt i Hedens skifteslag, Särna socken _______ 13.300,-
Lös egendom: 3 krukor av koppar 8,-
Koppar:
1 diskbalja 3,-
4 kastruller 8,-
3 kaffepannor 4,-
1 vattencictern _____10,- 33,-
Järn och blecksaker 20,-
Linne 1/2 duss handdukar 3,-
2 borddukar 10,-
4 byrådukar ______8,- 21,-
Gångkläder upptagas till 400,-

Sängkläder 3 nya fällar 60,-
5 sämre fällar 25,-
3 madrasser 9,-
4 lakan 8,-
1/2 duss örngottvar 6,-
11 sängtäcken 55,-
3 filtar _____12,- 175,-
Möbler 1 runt bord 10,-
1 kommod 10,-
1 säng 30,-
5 stolar 15,-
1 gubbstol 5,-
2 blombord 5,-
1 pall 1,-
1 bord 4,-
1 diskbänk 3,-
1 skänk 25,-
1 låda 2,-
1 säng 10,-
1 tvättställ 1,-
1 väggklocka 20,-
1 skänk 10,-
1 bord 1,-
1 större bord 15,-
2 sängar 40,-
1 gungstol 10,-
8 stolar 16,-
1 större köksskåp 50,-
1 vedlår 2,-
1 kommod 8,-
1 spann 4,-
1 barometer 15,-
4 speglar ____4,- 316,-
Glas och porslin 25,-
Böcker 5,-
Diverse Mattor 150,-
Gardin med käppar 20,-
Prydnadsföremål 5,-
1 promenadkäpp 5,-
2 par ljusstakar 6,-
1 rökställ 1,-
Krukväxter 2,-
Jaktredskap ____50,- 239,-
Kreatur 1 häst 700,-
5 kor 400,-
2 kalvar 20,-
8 får ___120,- 1.240,-
Jordbruks 1 fyrhjulsvagn 80,-
redskap 1 fjäderharv 40,-
1 rullharv 50,-
4 plogar 100,-
diverse liar o räfsor 30,-
1 åksläde med skaklar 80,-
1 hackelsemaskin 25,-
1 par timmerkälkar 75,-
1 slåttermaskin 40,-
1 stötting 15,-
1 tröskmaskin 200,-
1 kastmaskin 75,-
1 vagnskorg 15,-
2 selar 50,-
Sågar o yxor 10,-
1 slipsten 15,-
2 par timmerkälkar 40,-
2 spannmålslårar 50,-
1 smörkärna 20,-
Laggkärl 40,-
1 spann 5,-
1 korkmatta 5,-
Vävredskap 40,-
Bräder 30,-
Brandredskap ___20,- 1.150,-


Lös egendom i Stenvallen
Redskap 1 ringvält 50,-
1 hästhacka 30,-
1 gödselvagn 30,-
1 fjäderharv 40,-
1 pinnharv 10,-
1 harv 15,-
2 långslädar 30,-
2 timmerdrögar 20,-
Spadar o spett m. m. 15,-
8 sågar 16,-
Slåtterredskap 10,-
Snickarverktyg 15,-
3 slipstenar 8,-
1 torvströmaskin 50,-
1 smörkärna 20,-
1 separator 20,-
2 båtar 120,-
Brandredskap 20,-
Vävredskap 5,-
Fiskredskap 50,-
Laggkärl ___20,- 594,-
Möbler 2 sängar 5,-
1 bord, tre stolar 15,-
4 sängar 120,-
3 bord 35,-
1 chiffonier 10,-
3 stolar, 1 bänk 4,-
2 sängar 60,-
2 bord 6,-
2 kommoder 1,-
3 stolar 12,-
Gångmattor ___50,- 318,-
Diverse 1 ringugn 30,-
1 kopparkittel 25,-
1 kastrull, 2 kaffepannor, 1 tvättfat 12,-
Mejerikärl av bleckplåt 20,-
1 brödhäll 5,-
1 sörpgryta, 4 mindre grytor 75,-
Glas o porslin 10,-
Sängkläder ___50,- 227,-

Kontant vid dödsfallet 35,-
Aktier 5 aktier i AB Särna Elektricitet, värderade till 50,-
10 andelar i Särna Konsumtionsförening 150,-
1 aktie i Limedsforsen - Särna Järnvägs AB ___100,- 300,-
Fordringar Av Aktiebolaget Städjans Ångsåg 1.081,35
Av Aktiebolaget Göteborgs Bank enl sparkasse-
räkning No 15 ____________25,40 __1.106,75
Summa tillgångar 19.504,75

Skulder och avgående poster:
Till Folkskolläraren Jonas Berg, Särna enl revers 4.000,-
” Dito 300,-
” AB Göteborgs Bank, Särna, enl växel 2.000,-
Bouppteckningsarvode ___________150,- ____6.450,-
Behållning i boet 13.054,75

Att allt blivit riktigt uppgivet och ej något med vilje och vetskap dolt eller utelämnat intyga under edlig förpliktelse.
Heden i Särna som ovan
Karin Jönsson

Sålunda förrättat, betyga
Alvfth? Nilsson Jonas Berg

Avskrivet november 2003
Inga Wall, Särna