Bror Jensen intervjuad av Ove Larsson i maj 1996

Bror är född i Gördalen 1920. Föräldrarna hette John och Bertina. John var född i Sverige, härstammade från Skåret. Bertina var från Mörkret.

1926 sålde föräldrarna i Gördalen och flyttade till Mörkret, började på nytt i Mörkret. Köpte in en del av Sju-Anders-skiftet Mörkermyra och ängarna. Byggde och odlade upp där.

Far hade en del krötter med sig från Gördalen när vi flyttade till Mörkret. Vi hade aldrig nån egen fäbod. Jag vet inte om dom hade kröttera ilag med mormors och morfars de första åren. Man hade krötter ilag i samma fjös och hjälptes åt.

1928 när järnvägen invigdes här, då var mamma i Stormora och skötte om kröttera åt två delägare där. Mormor och en granne var ner och var på invigningen av järnvägen här i Särna. Men jag tror nog det var nåt av dom sista åren hon hade dom där. Sen hade hon dom nere i byn.

Stenvallen.

Omkring -30 började dom vara på Stenvallen. Jag var 14 när jag var lovad att få följa med på ett gränsmöte nere mot Grundforsen. Det var ju gränsmöte varje år där. Men då insjuknade jag i mässlingen så jag fick lov att ligga kvar hemma. Och då var vi vid Stenvallen.
Vi var nog där bortåt 10 år. Vi var där i alla fall när militärerna var i Mörkret.

Det var en som hette Jonas som byggde det där första gången. Min far menade att Jonas hade tänkt sig att ha det som fast bostad, men det vart det nog inte. Det är ju så stort, tvåvåningshus. Det första huset är ju inte så stort.

Jonas var ju far åt Julia som var gift med Harald Tjern. Det kom på Julias del när dom delade. Harald och Julia hade ju inga kor, det blev mer som sportstuga för dom.

Före oss var det nån från Hea som var där. Medan vi var kvar och hade krötter där så kom den där Håken-Anders, som vi sa, Anders Håkansson, far åt Helge som jobbade på elverket. Dom bodde i nystugan dom, fjöset var ju stort så vi hade ju kröttera i lag. Vi bodde i gammelstugan. Dom var där samtidigt med oss alltså.

Farsan o morsan slutade att vara i sätern. Tror det var i samband med att dom fick färdigt stugan i Mörkret, det var 1935. Vi hade krötter kvar tills Rut och jag tog över. Men sen blev hon sjuk i polio -51 och sen hade vi kröttera bara ett år efter det. Det gick inte att leja för det och hon klarade ju inte av att ta hand om dom.

Sen efter att Håken-Anders var där så kom dom ju ifrån Hea, a Bick-Olia och Ola. Sen var dom där i flera år i sätern. Dom höll på in på 50-talet.

På Stenvallen hade dom slåttermaskin till och med. Där är det är ett stort jorle, slätt som ett golv, uppgrävt för hand. Du borde göra en vända dit och se vilket arbete dom lagt ner där. Det var Jonas som menade bo där permanent. Han hade mycket folk där. Det var många som inte hade det så vidare ställt. Så kom dom där och fick jobba för mat. Så han hade duktigt med hjälp. Tänk den där stenhagen där oppe! Det finns en fin jordkällare, den ligger inte vid själva vallen utan ute i Knallen. Den är sevärd!