Efter 1920.

Körvägen fram till Mörkret blev färdig 1920. Det hade varit en del kontroverser och omstakningar av sista biten från Nysätern och ner till Fuluälven. Vägen kom till slut att gå nästan två kilometer från Stenvallen, det blev alltför långt för att inte hugade övernattningsgäster skulle föredra att fortsätta fram till Mörkret.
Planerna på permanent boende och skjutshåll gick om intet och Stenvallen blev åter fäbod för Tysk Jonas och Karin.

Tysk Jonas Jönsson avled 1924. Den innehållsrika bouppteckningen . De hade som synes ganska mycket lösöre även i Stenvallen.
Först 1931-33 genomfördes "laga skifte å fastigheterna Heden 50:1 o 51:1"
Arvskiftet i helhet
Augusti 1933: Tysk Jonas Jönssons och Knapp Karin Olsdotters dotter Julia Eriksson/Tjern (mormor) tillskiftades en tredjedel av fastigheterna och hennes del kallades från 1934 för Heden 77:1. Det innehöll förutom skog även inägorna till fäboden Stenvallen.
Byggnaderna på fäboden delades mellan de tre helsyskonen så att:
Julia fick mangårdsbyggnaden värd 900,-, 1/3 av jordkällaren 50,-, mejeriet av cement 20,- och ladugård med lada 250,-.
Systern Anna fick 1/3 av jordkällaren 50,-, gammelstuga med mjölkskjul 200,-, gamla ladugården 50,-, torvströhus av bräder och kokhus 70,-, ofullbordad lada 25,-.
Brodern Jonas fick 1/3 av källaren 50,-, stall (ej inrett) 150,-, matbod och vagnbod 150,-, båthus vid Trollsjön 25,- och avträde 10,-. Jonas stall och mat- och vagnbod är bortfraktade, troligen blev de ved.
I januari 1934 köpte Julias man Harald (morfar) av Anna samtliga byggnader som hon fått på sin lott. De var värda 395,- tillsammans. Han betalade med "1 st Radioapparat /AGA-BALTIC 4-rörs superheterodyn/ värderad till kronor trehundrafem /305:-/ och resterande kronor nittio /90:--/ erlägges kontant inom tre /3/ månader."

När Karin blivit änka så övergav hon så småningom Stenvallen och flyttade till den andra fäboden, Foskvallen, på somrarna. Från slutet av 1920-talet arrenderades Stenvallen ut. Periodvis var där två familjer, ladugården var stor, så det fanns gott om plats.

Jon och Bertina Jensen från Gördalen flyttade till Mörkret 1926 och började bygga upp en ny gård. De arrenderade Stenvallen under ca 8 år. Familjen Jensen bodde då i den lilla stugan, gammelstugan.
Jon och Bertinas son Bror Jensen har berättat om Stenvallen i en intervju 1996. Läs Brors berättelse.

Håken-Anders, Anders Håkansson, bodde i storstugan några år. Efter dem kom Jommo Per, kallad "Finger Per", brodern Jommo Ola och hans sambo eller hushållerska Olia. De arrenderade Stenvallen ända till 1952. De flyttade sedan till Gammelsätern, söder om Särna.

Sedan "Jommo-folket" lämnade Stenvallen har det stått öde. Jorden har gjort sitt bästa för att återta husen och de med möda röjda ytorna.

Julia Tjern (mormor) avled 1971. Dödsboet stod kvar odelat tills maken Harald Tjern (morfar) avlidit 1991. Under tiden gjordes inget underhåll alls av Stenvallen.

Under tvistandet om arvet så delades 77:1 upp i 77:2 - själva fäboden med lite skog och 77:1 - skogen vid Stenvallen och Stormyrvallen.

I december 1999 blev skiftet efter Harald och Julia klart. Dottern Carin Wall avled i augusti 1998 och det blev hennes dotter Inga Wall som blev ägare till Heden 77:1 och 77:2.

Tillbaka till välkomstsidan