2008-10-20


Ett stycke tidsdokument....

Midsommar 1918
Längst bak Stenvallens ägare Tysk Jonas Jönsson 1861-1924, sittande hustrun Knapp Karin Olsdotter 1869-1964. Dottern Julia 1897-1971 vid brunnen, sonen Jonas 1903-1960 med cykeln och dottern Anna 1905-1979 och en besökare bredvid Karin.

Sommaren 2008
Tjern Inga Wall, doterdotter till Julia, med make Sten Hallin och sonen Tjern Jonas Hallin.