2007-01-25


27 december 1879
Bouppteckning efter Tysk Kerstin Ersdotter Löf f 5/3 1800, d 29/7 1879
Hustru till Gamla Tysk Jöns Jönsson, 1794-1883

År 1879 den 27 december instälde sig undertecknad i Tyskgården i Heden för att förätta Boupptekning efter hustrun Tysk Kerstin Ersdotter der städes som med döden af gick den 29 juli samma år och efter lemnade till arfvingen Tysk Jöns Jönsson och dennes hustru Johanna Olsdotter från Heden. Och boett uppgafs af nämde Jöns Jönsson och des hustru hvilkett anteknades och verderades i följande ordning.

    Kronor öre
Sängkläder 1. Fårskinnsfäll med täcke 4  
  1. Gammalt täcke   25
Gångkläder En sämre svart klädning   75
  En klädeströja 1  
  2. stycken halfylle klädningar 2  
  1 gammal vadmalströja   25
  4 stycken sjalar 2  
  2 stycken linne   50
  6 stycken Bommullskläden 3  
  3 stycken Bomullsförkläden o en gammal mössa 1 50
  2 par strumpor ett par skor 3  
  1 par vantar   25
       
  Summa kronor 18 50


Utlemnadt utan allt riktigt uppgifvitt det kan jag med ed bestyrka om så fodras.
Tysk Jonas Jönsson Johanna I Olsdotter

Sålunda anteknad och värderatt år och dag som ofvan.
Tjern Olof Halvarsson W. Halfvarsson

No 8
År 1880 den 17 Juni å lagtima ting med Särna tingslag blef denna bouppteckning tvefaldt till Härads Rätten ingifven samt inregistrerad. Betygas På Härads Rättens vägnar
Mautirz Wickström28 mars 1883
Bouppteckning efter Gamla Tysk Jöns Jönsson f 10/8 1794, d 4/1 1883
Make till Tysk Kerstin Ersdotter Löf, 1800-1879

År 1883 den 28 mars inställde sig underteknad i Tyskgården i Heden för att förrätta Bouppteckning efter Gla Tysk Jöns Jönsson derstädes som med döden afgick den 4 januari samma år, och efterlemnade till arvingar Tysk Jöns Jönsson och dennes hustru Johanna Olsdotter från Heden.
Ock boet uppgafs af nämde Jöns Jönsson ock dennes hustru. Hvilket anteknades och värderades i följande ordning.

  Kronor öre
Sängkläder 2 fårskinnsfällar 2 täcken 2
  En gammal pels   10
  En gammal rock   50
  En gammal byxa   10
  En gammal väst dto undertröja   10
  En hatt ock mössa   10
  Ett par gamla strumpor   5
  Ett par gamla vantar   5
  Ett par gamla skor 1  
Diverse saker En gammal dosa   30
  Ett par glasögon   25
  Ett tändstickshus   10
  Summa kronor 4 65Utlemnadt allt rigtigt uppgifvet, det kan jag med ed styrka om så fordras
Tysk Jöns Jönsson Johanna J Olsdotter


Sålunda anteknadt ock värderadt år och dag som ofvan
H Halfvarsson Gårds Jo Embretsson
Gårds Jöns J Embretsson

No 10 År 1883 å lagtima ting med Särna och Idre tingslag blef denna bouppteckning tvefaldt till Häradsrätten ingifven betygar
På Häradsrättens vägnar
Lösen 50 öre Teodor Ringenson(?)Avskrivet november 2003
Inga Wall, Särna