2007-01-24

Förteckning
öfver
Brandförsäkrade lösören i Tyskgården
i Hedens by den 11 Maj 1883.


Inbergad gröda, spannmål och rotfrukter tillsammans 1000.00
Kreatur . 1 styc Vallack (black till färgen) 4
i 9de året 1 do i 3 (sto) 12 nörkreatur 9 getter 8 får 1560.00


Kör och åkerredskap jemte öfriga gårds inventarier


2 st Åkslädar nya o jernskodda 30.-
3 ” körslädar deraf 2 jernsodda 30.-
1 ” Färdsläde med skrijnda do 20.-
1 ” Dyngsläde 17.-
2 Timmerkälkar med kättingar 20.-
1 Timmersläde 10.-
5 par ”Körskaklar” 10.-
1 ny Dyngkärra 30.-
3 styc Kälkar 10.-
1 ” Wattendråg 02.-
3 ” Åkerplogar (deraf en ny Hedemoraplog) 30.-
2 ” Åkerharfvar (deraf 1 med skrufpinnar) 30.-
1 par ” skaklar 02.-
3 styc Klöfsadlar och ”mesar” 20.-
2 ” Körselar 30 + 3 styc Läderrep 30 60.-
1 ” Hästtäcke (af tagel) 05.- 316.00
3 ” skyfflar 10.00 + 4 styc jernskodda skoflar 5.00 15.-
2 ” dynggrep 5.00 + 3 styc åkergräf 5.00 10.-
3 ” slipstenar med jernås(?) 20 + 12 st Liar 18 38.-
” ” Diverse slåtterredskap 15.-
4 ” jernhackor 4.00 4 styck Amerikanska yxor 04.-
7 ” Huggyxor (deraf 4 Amerikanska) (Douglas) 20.-
1 ” Bila 3.00 + 1 Flåhacka 2.00 05.-
2 ” Hästtjuder 12.-
2 ” gånger Hästtryar med remtyg 05.- 124.00
2 ” Långhyflar 7.00 + 3 st Sugghyflar 4.00 + 3 st Slätthyflar 4.00 11.-
1 par Sponthyflar 2.00 + 1 Kanthyfvel 1.00 + 1 Simshyfvel 1.00 04.-
1 ” Glasspunt(?) 1.00 + 1 st handsåg 1.00 + 1 st Sticksåg 2.00 04.- 19.00

Transport

3000.-

4 st

Slagborrar 2.00 + 1 st Hyfvelbänk 10.00

12.-
Diverse vinklar skrufvar och öfriga snickarverktyg 09.- 40.00


Silfver
1 Silfver fickur (Signedrarts?) 30.-


Tenn, koppar jern och bleck saker
1 st Murpanna om 60 kannor 50.00
4 ” större och mindre grytor 12.00
1 ” do      do om 16 Kannor (svensk) 10.00
4 ” ” större och mindre plåt och malmpannor 4.00
1 ” Kopparkittel om 3 kannor 5.00
2 ” Kaffepannor (1 större, 1 mindre) 10.00
1 ” mindre Kopparpanna 2.00
1 ” Kokugn 21.00 + 3 skopor 2.00 + 1 ostsil 1.00 24.00
3 ” Bleckkaggar 2.00 + 1 mjölksil 1.00 + 1 ljuslyc 1.00 4.00
2 ” mjölkbyttor af jernbleck 2.00 + 2 bleckkrukor 1.00 3.00
1 ” mindre kopparflaska 1.00 + 1 Kaffekanna 1.00 2.00
1 ” Bleckburk 1.00 2 större bleckburkar 2.00 3.00
1 ” Bleckburkar o en halfstopmått 1.00
2 ” Tenntallrikar (1 större + 1 mindre) 2.00
1 ” Messingljustake (större) 3.00
1 st Jernbetsman 4.00
1 styc 1 murar slägga o 1 stenslägga (större) 3.00
1 Jernspett 3.00 + 1 st vändhake 1.00 + 2 brandhakar 2 6.00
4 par skridskor (Malskor?) med remtyg mm 15.00 163
12 st smörbytter med lock 12.00 + 3 st Smörtjernor 5.00 17.00
4 ” Mjöllaggar 7-12 kannor 6.00 + 4 Mjölkflaskor 5 10
2 ” ”Buttar” med lack 2.00 + 1 Fjerding o en Kappe 2 4
1 ” Bark-kar om 70 kannor + 1 mindre om 30 12
20 ” Ämbar af diverse sorter 20
2 ” Större vattenkar 6.00 + 2 Vattensåar 3 9
3 ” Jernbandade ankarkärl af ek 9
7 ” Rotskålar de fleste af björkrot (större) 15
8 ” Rotkoppar af do 12
4 ” Mjölktråg 4
2 st baktråg större o 2 styc mindre
2 styc större o 2 styc mindre Bakskålar af tallkota 5,00
2 ” större mjullådor 10,00
2 ” saltrännor 2,00 10 toma fiskfjerdingar 5 7,00
6 ” Toma Tunnor 3,00
4 ” Askar (2 smöraskar o 2 för divirsser? 2,00
1 ” Klädesask Större 1,00
2 ” Öskärl 1 Kr 2 Hacklador? 1,00 2,00
Sma Kr 143


Möbler
1 större skåp med 4 dörrar o 5 rum (dvs hyllor) 30
1      ”    ”   med 4 dörrar o 4 lådor 30
1 mindre  ” med 1 dörr o 4 hyllor 05
3 större Klädeskistor 06
4 större Skrin 06
3 st bättre utdragssoffor (målade) (a 12 kr pr st) 36
2 ” sämre    do 10
2 ” Bättre bord med lådor (målade) 16
2 ” sämre   do   utan   do    ” 5,00
9 ” stolar 15,00 + 1 blomsterstol 2,00 17,00
3 ” Fordspan/Färdskrin?? med lås (jernbeslagna) 10,00
1 ” Skeppsur (större) 14
1 ” Kaffequarn 3,00
1 par väfstolar 15,00 2 spinnrockar 16,00 31,00
4 ” par Kardor Ullkardor 4,00
1 ” Stålväfskedar 3,00 3 do af träd a 6 9,00
1 ” Väfskaft 5,00
1 Väfbehör såsom spännare, Lhuter?? mm 5,00
Sma Kr 242


Glas o porslin


25
Matvaror 300
Jagtredskap 170

Avskrivet november 2003
Inga Wall, Särna