2007-01-27

Troligen på väg från Stenvallen mot Särnheden.
Fotot kan vara taget mellan Trollsjöarna.
Mannen som leder hästen är Tysk Jonas bror Olle som utvandrat till Amerika 1889 och tagit efternamnet Hedblom. Sonen Carl går bredvid och på hästen sitter dottern Julia. Längst till vänster Olles hustru Emma.
Mannen med börda på ryggen och käpp är antagligen fadern, Tysk Jöns Jönsson och kvinnan i huckle modern, Håll Johanna Olsdotter.
Övriga är okända.
Olle med familj besökte Sverige under ett år 1904-1905.