2007-01-27

Hus och familj sommaren 1905.


Längst bak: Stenvallens ägare vid storskiftet 1890 Tysk Jöns Jönsson 1832-1907 och hustrun Håll Johanna Olsdotter 1840-1916.
Deras son Tysk Jonas Jönsson 1861-1924 med hustrun Knapp Karin Olsdotter 1869-1964. De gemensamma barnen Julia 1897-1971 med en killing i famnen, Jonas 1903-1960 och Anna 1905-1979.
Längst fram till vänster: Knapp Karins dotter Sofia 1892-1971 från ett tidigare äktenskap med en katt i famnen.