2007-01-27

Hela gården sommaren 1905.Hundra år senare....