2004-09-08

Beskrivning av husen på Stenvallens fäbod, Mörkret SärnaI samband med arfskifte, den 8 okt: 1931 efter hemmansägaren Tysk Jonas Olof Jönsson i Heden Särna socken, uppgjordes följande värdesättning af befintliga åbyggnader:
å litt: S2 i Stenvallen:
1. Manbyggnad kr 900,-
2. Gammelstuga använd som mjölkbod kr 200,-
3. Ladugård med lada kr 250,-
4. Stall (ej inrett) kr 150,-
5. Gammal ladugård kr 50,-
6. Afträde af bräder kr 10,-
7. Torfströhus af bräder kr 50,-
8. Kokhus af bräder kr 20,-
9. Mejeri af cement kr 20,-
10. Matbod af timmer och vagnbod af bräder under ett tak kr 150,-
11. En ofullbordad lada kr 25,-
12. Båthus vid Trollsjön kr 25,-
13. Källare vid potatisåkern i Knallen kr 150,-
Totalt värde samtliga hus kr 2.000,-Hus nr 1
Storstugan - Manbyggnad
Två våningar är ovanligt på en fäbod. Huset byggdes i slutet av 1800-talet, jag tror 1890 +/- 5 år.
Dörren är något flyttad och ett fönster verkar igensatt. Farstun var nybyggd 1905.
Hus nr 2
Gammelstuga - använd som mjölkbod
Jag tror att den timrade delen till vänster på fotot är den ursprungliga stugan. Där var tydligen en spis i hörnet och ett litet rum längst till vänster. Den delen är riven och borta. Ev finns gaveln kvar. Gammelstugan hade ursprungligen kluvor på taket. Den kvarvarande delen byggdes på med 3 stockvarv och fönstren byttes till större fönster. Det arbetet var troligen klart 1903. Under ett fönsterfoder står det K.P. Eriksson, Leksand 19/6 1903. På fotot från 1905 ser man att de byggt ut ett nytt pärt-tak över en del av den gamla timmerstugan. Den revs senare och ett ”skjule” av brädor byggdes under taket.
Hus nr 3
Ladugård med lada
Fjöset längst västerut har plats för 11 kor plus kalvar. Såvitt jag vet är det inte ombyggt.
Ladan är påbyggd med tre stockvarv och samtidigt sammanbyggd med ladugården. Mellan huskropparna är det ett litet stall med plats för två hästar. Den ombyggnaden verkar vara avklarad 1905.Hus nr 4
Stall (ej inrett)
Jag har inte något bra foto på stallet. Hörnstenarna ligger kvar så man kan se hur stort det varit. Ev var det planerat en eldstad i skjulet.
Stallet byggdes troligen kring 1918. Har ett foto som verkar vara taget från taket på det blivande stallet.
Hus nr 5
Gammal ladugård - ”småkröttefjös”
De nedre fyra stockarna är uppmärkta. Huset är troligen flyttat från Särnaheden där de bodde. Även detta hus är påbyggt 2 stockvarv. Vet inte om det gjordes i samband med flytten eller när de övriga husen byggdes på. Jag har inte något gammalt foto på småkröttefjöset.
Fotot med brunnstången nedan gissar jag är från 1950-talet. Det oinredda stallet är då redan bortaHus nr 6
Afträde av bräder
Inte mycket kvar av det. Nytt är på gång.


Hus nr 7
Torfströhus av bräder
Det står kvar, vi har lagt plåt på taket


Hus nr 8
Kokhus af bräder
Byggt på 1920-talet. Troligen efter 1923. Har nästan ramlat ihop av sig själv.


Nr 9
Mejeri af cement
Från 1920-talet. Cementdelen är i bra skick.
Hus nr 10.
Matbod af timmer och vagnbod af bräder under ett tak
Det huset är också borta. Hörnstenarna och stenen framför matbodens dörr ligger kvar så man kan se hur stort det var.
Under 1970-talet låg det fortfarande kvar rester av huset vid Gördalsvägen, där en traktorväg kommer fram, mitt emot Fulufjällsbyn. Nu ligger där endast någon enstaka stock kvar och ruttnar.
Jag funderar på om matboden kan ha varit byggd av timret i den lilla äldsta stugan som revs efter 1905. Den var byggd av rundtimmer, för en ammatör ser det ut som om matboden var byggd av gammalt (rund)timmer som bilats vid flytten.
11. En ofullbordad lada
Jag vet inte säkert var den stått. Ev ute på åkern i närheten av det stora stenen.12. Båthus vid Trollsjön
Tillhör nu min morbror. Foton från september 2004.
13. Källare vid potatisåkern i Knallen
Det har funnits två jordkällare vid potatisåkrarna 700m sydöst om fäboden. Den som fortfarande står kvar är från 1911.
Det finns 4 gamla åkrar i skogen, med rester av stängsel och stenmurar.


Vy över gårdsplanen