2008.10.06
RINGMÄRKNING
vid Österdalävlen, Särna

Rödstjärt

Ringmärkning på CES-platsen, rödstjärt, årsungeCES-projekt (Constant Effort Sites) drivs av flera länder i Europa och en samordning av resultaten från de olika länderna har initierats av EURING.

Allmän beskrivning

Eftersom fåglar inte tar hänsyn till nationsgränser är internationellt samarbete en förutsättning för att fåglarnas flyttning ska kunna studeras med hjälp av ringmärkning. I oktober 1963 bildades en sammanslutning av europeiska ringmärkningscentraler; EURING (European Union for Bird Ringing). Syftet var att organisera och standardisera vetenskaplig ringmärkning i Europa. En uppgift för organisationen blev att utveckla ett gemensamt kodsystem för dataläggning av återfyndsdata så att utbytet av information mellan de olika ringmärkningscentralerna underlättas. Senare bestämde man sig för att försöka samla europeiska återfynd i en gemensam databas för att möjliggöra vetenskapliga bearbetningar av återfynd från större geografiska områden. Denna databas förverkligades 1975 då den holländska ringmärkningscentralen åtog sig uppdraget. Förutom återfynd försöker man också samla uppgifter om antalet årligen ringmärkta fåglar i olika länder. Hösten 2005 flyttades databasen till Storbritannien.

CES-märkning har skapats för att kunna jämföra olika märkplatsers fångsförändringar under en längre tid. Fångsten inom CES-projektet är standardiserad för att resultaten ska kunna jämföras mellan olika år.
Fångstplatsen, antalet fångstnät och nätens placering är desamma varje år. Fångsten sker vid 12 eller 10 tillfällen under maj-augusti, dvs ungefär var tionde dag.
Du kan läsa mer om CES - Constant Effort Sites på Naturhistoriska riksmuseets sida här


Läge och terrängbeskrivning
Vid Särnasjöns strand 2 km öster om Särna, längst ut på en udde, driver jag en CES-plats sedan 2005. Biotopen är buskvegitation längs Österdalsävlen.
Under juni, juli och augusti besöker jag platsen 10 gånger med c:a 10 dagars intervall. Varje gång sätts de 7 9-meters näten upp på samma ställe. Ringmärkningen bedrivs i 6 timmar vid varje tillfälle.


A+B => A = årsunge (1K), B = Fjoråring eller äldre (2K+)

Fågelart 2005200620072008Totalt
sedan 2005
Totalt under året51529258 253
Bergfink
Fringilla montifringilla
. 0+1 0+1 . 0+2= 2
Blåhake
Luscinia svecica
. 0+1 . . 0+1= 1
Blåmes
Parus caeruleus
1+0 1+2 12+1 . 14+3= 17
Bofink
Fringilla coelebs
0+1 . . 0+1 0+2= 2
Drillsnäppa
Actitis hypoleucos
. . . 0+1 0+1= 1
Enkelbeckasin
Gallinago gallinago
. . . 0+1 0+1= 1
Grå flugsnapp.
Muscicapa striata
. . . 0+1 0+1= 1
Gråsiska
Carduelis flammea
1+0 . . . 1+0= 1
Grönsiska
Carduelis spinus
1+0 . 0+1 . 1+1= 2
Järnsparv
Prunella modularis
1+2 0+1 4+4 1+0 6+7= 13
Koltrast
Turdus merula
0+2 0+1 . . 0+3= 3
Kungsfågel
Regulus regulus
1+2 1+0 . . 2+2= 4
Lövsångare
Phylloscopus trochilus
3+10 13+6 8+9 6+8 30+33= 63
Morkulla
Scolopax rusticola
. . 0+1 . 0+1= 1
Nötväcka
Sitta europaea
. 0+2 1+0 . 1+2= 3
Ringduva
Columba palumbus
. . 0+1 . 0+1= 1
Rödhake
Erithacus rubecula
2+2 2+2 7+1 8+2 19+7= 26
Rödstjärt
Phoenicurus phoenicurus
1+1 2+2 0+4 . 3+7= 10
Rödvingetrast
Turdus iliacus
1+1 0+1 0+4 0+4 1+10= 11
Skata
Pica pica
. . . 0+1 0+1= 1
Svartmes
Parus ater
. . 1+0 . 1+0= 1
SV Flugsnappare
Ficedula hypoleuca
1+0 . . . 1+0= 1
Sävsparv
Emberiza schoeniclus
0+4 0+7 1+6 2+10 3+27= 30
Talgoxe
Parus major
4+0 2+0 9+1 0+2 15+3= 18
Taltrast
Trudus philomelos
. . . 0+4 0+4= 4
Talltita
Parus montanus
. . 3+3 . 3+3= 6
Trädgårdssångare
Sylvia borin
0+2 1+2 0+2 0+1 1+7= 8
Trädpiplärka
Anthus trivialis
0+1 . . . 0+1= 1
Ärtsångare
Sylvia curruca
0+6 0+1 1+6 1+4 2+17= 19
29 fågelarter 2005200620072008Totalt
sedan 2005


Återfynd på CES-platsenRingnrArtÅlderKönMärkdatumKlMärkplats.Återfynd DatumFörfluten
tid
Avstånd
Riktn.
2005
Stockholm
4186196
Koltrast
Turdus merula
Född 2003
el. tidigare
Hona2005-06-1004CES-platsen2005-07-06 26 dagar0 km
Stockholm
BS 86813
Ärtsångare
Sylvia curruca
Född 2004
el. tidigare
-2005-06-1007CES-platsen2005-06-21 11 dagar0 km
Stockholm
BS 86815
Rödhake
Erithacus rubecula
Född 2003
el. tidigare
-2005-06-1008CES-platsen2005-07-30 50 dagar0 km
Stockholm
BS 86816
Ärtsångare
Sylvia curruca
Född 2003
el. tidigare
-2005-06-1008CES-platsen2005-06-21 11 dagar0 km
Stockholm
BS 86823
Järnsparv
Prunella modularis
Född 2003
el. tidigare
-2005-06-2108CES-platsen2005-07-06 15 dagar0 km
Stockholm
BS 86870
Järnsparv
Prunella modularis
Född 2004
el. tidigare
-2005-07-0606CES-platsen2005-07-20 14 dagar0 km
2006
Stockholm
2KH34122
Trädgårdssångare
Sylvia borin
Född 2005-2006-07-0107CES-platsen2006-07-11 10 dagar0 km
Stockholm
2KH34124
Nötväcka
Sitta europaea
Född 2004
el. tidigare
Hane2006-08-2306CES-platsen2006-08-31 8 dagar0 km
Stockholm
BS 86807
Lövsångare
Phylloscopus trochilus
Född 2004
el. tidigare
-2005-06-1006CES-platsen2006-06-03 1 år0 km
Stockholm
BS 86807
Lövsångare
Phylloscopus trochilus
Född 2004
el. tidigare
-2005-06-1006CES-platsen2006-07-01 1 år 20 dagar0 km
Stockholm
BS 86885
Ärtsångare
Sylvia curruca
Född 2004
el. tidigare
-2005-08-2105CES-platsen2006-06-21305 dagar0 km
Stockholm
BS 86990
Lövsångare
Phylloscopus trochilus
Född 2005Hona2006-05-2107CES-platsen2006-07-221 år 60 dagar0 km
Stockholm
BS 86990
Lövsångare
Phylloscopus trochilus
Född 2005Hona2006-05-2107CES-platsen2006-07-311 år 69 dagar0 km
Stockholm
BS 86995
Rödhake
Erithacus rubecula
Född 2005-2006-06-03005CES-platsen2006-06-2016 dagar0 km
2007
Stockholm
1EK17446
Talltita
Parus montanus
Född 2006
el. tidigare
-2006-10-1408CES-platsen2007-08-08 307 dagar0 km
Stockholm
1EK17963
Sävsparv
Emberiza schoeniclus
Född 2006
el. tidigare
Hane2007-06-0204CES-platsen2007-06-2018 dagar0 km
Stockholm
1EK17968
Sävsparv
Emberiza schoeniclus
Född 2006
el. tidigare
Hona2007-06-1005CES-platsen2007-06-2010 dagar0 km
Stockholm
1EK17969
Sävsparv
Emberiza schoeniclus
Född 2005
el. tidigare
Hane2007-06-1007CES-platsen2007-06-20 10 dagar0 km
Stockholm
1EK17988
Järnsparv
Prunella modularis
Född 2007-2007-07-2005CES-platsen2007-08-2130 dagar0 km
Stockholm
1EK17988
Järnsparv
Prunella modularis
Född 2007-2007-07-2005CES-platsen2007-08-2938 dagar0 km
Stockholm
BS 86996
Lövsångare
Phylloscopus trochilus
Född 2004
el. tidigare
Hane2006-06-0306CES-platsen2007-06-02364 dagar0 km
Stockholm
BS 86996
Lövsångare
Phylloscopus trochilus
Född 2004
el. tidigare
Hane2006-06-0306CES-platsen2007-06-10372 dagar0 km
Stockholm
BS 86996
Lövsångare
Phylloscopus trochilus
Född 2004
el. tidigare
Hane2006-06-0306CES-platsen2007-06-20382 dagar0 km
Stockholm
BS 86996
Lövsångare
Phylloscopus trochilus
Född 2004
el. tidigare
Hane2006-06-0306CES-platsen2007-07-20394 dagar0 km
Stockholm
CB 68133
Blåmes
Parus caeruleus
Född 2005
el. tidigare
Hane2005-10-1408CES-platsen2007-07-201 år 280 dagar0 km
Stockholm
CB 68158
Blåmes
Parus caeruleus
Född 2005
el. tidigare
-2005-10-1810Särna2007-07-201 år 276 dagar2 km
Stockholm
CB 68422
Ärtsångare
Sylvia curruca
Född 2005
el. tidigare
-2007-06-0206CES-platsen2007-07-1139 dagar0 km
Stockholm
CB 68423
Ärtsångare
Sylvia curruca
Född 2005
el. tidigare
-2007-06-0208CES-platsen2007-06-2018 dagar0 km
Stockholm
CB 68424
Lövsångare
Phylloscopus trochilus
Född 2006
el. tidigare
Hane2007-06-0208CES-platsen2007-08-01 58 dagar0 km
Stockholm
CB 68425
Lövsångare
Phylloscopus trochilus
Född 2006-2007-06-0209CES-platsen2007-07-02 30 dagar0 km
Stockholm
CB 68494
Ärtsångare
Sylvia curruca
Född 2006
el. tidigare
-2007-07-1104CES-platsen2007-07-20 9 dagar0 km
Stockholm
CB 68502
Järnsparv
Prunella modularis
Född 2006
el. tidigare
-2007-07-1109CES-platsen2007-07-20 9 dagar0 km
Stockholm
CB 68515
Rödstjärt
Phoenicurus phoenicurus
Född 2006
el. tidigare
-2007-07-2009CES-platsen2007-08-01 10 dagar0 km
Stockholm
CB 68515
Rödstjärt
Phoenicurus phoenicurus
Född 2006
el. tidigare
-2007-07-2009CES-platsen2007-08-08 17 dagar0 km
Stockholm
CB 68657
Rödhake
Erithacus rubecula
Född 2007-2007-08-0104CES-platsen2007-08-21 20 dagar0 km
Stockholm
CB 68660
Rödhake
Erithacus rubecula
Född 2007-2007-08-0805CES-platsen2007-08-21 13 dagar0 km
2008
Stockholm
3272638
Rödvingetrast
Turdus iliacus
Född 2005
el. tidigare
-2007-06-1003CES-platsen2008-06-02 372 dagar0 km
Stockholm
4528623
Taltrast
Trudus philomelos
Född 2007
el. tidigare
-2008-07-2105CES-platsen2008-08-19 28 dagar0 km
Stockholm
1EK17296
Sävsparv
Emberiza schoeniclus
Född 2004Hane2005-06-1007CES-platsen2008-07-02 3 år 22 dagar0 km
Stockholm
1EK17995
Talgoxe
Parus major
Född 2007Hona2007-07-2008CES-platsen2008-08-29 1 år 39 dagar0 km
Stockholm
1EN29371
Sävsparv
Emberiza schoeniclus
Född 2007Hane2008-06-0204CES-platsen2008-07-02 30 dagar0 km
Stockholm
1EN29377
Sävsparv
Emberiza schoeniclus
Född 2007Hona2008-06-1205CES-platsen2008-06-21 9 dagar0 km
Stockholm
1EN29378
Sävsparv
Emberiza schoeniclus
Född 2007Hane2008-06-2106CES-platsen2008-07-02 11 dagar0 km
Stockholm
1EN29395
Sävsparv
Emberiza schoeniclus
Född 2006
el. tidigare
Hane2008-08-1905CES-platsen2008-08-29 10 dagar0 km
Stockholm
2KH34122
Trädgårdssångare
Sylvia borin
Född 2005-2006-07-0107CES-platsen2008-07-02 2 år 59 dagar0 km
Stockholm
BS 86996
Lövsångare
Phylloscopus trochilus
Född 2004
el. tidigare
Hane2006-06-0306CES-platsen2008-07-02 1 år 333 dagar0 km
Stockholm
CB 68422
Ärtsångare
Sylvia curruca
Född 2005
el. tidigare
-2007-06-0206CES-platsen2008-07-02 335 dagar0 km
Stockholm
CB 68425
Lövsångare
Phylloscopus trochilus
Född 2006-2007-06-0209CES-platsen2008-06-12 1 år 10 dagar0 km
Stockholm
CB 68817
Rödhake
Erithacus rubecula
Född 2008-2008-07-2107CES-platsen2008-07-02 10 dagar0 km
Stockholm
CB 68824
Järnsparv
Prunella modularis
Född 2008-2008-08-0105CES-platsen2008-08-09 8 dagar0 km
Stockholm
CB 68824
Järnsparv
Prunella modularis
Född 2008-2008-08-0105CES-platsen2008-08-19 18 dagar0 km
Stockholm
CB 68826
Lövsångare
Phylloscopus trochilus
Född 2007
el. tidigare
Hane2008-08-0106CES-platsen2008-08-09 8 dagar0 km
Stockholm
CB 68827
Ärtsångare
Sylvia curruca
Född 2008-2008-08-0905CES-platsen2008-08-19 10 dagar0 km
Sten Hallin
Tel 0253 - 105 64,
0730 83 88 98
E-post: klicka här


Fågelobs vid Glysjön.

Första sidan om Glysjön.

Ringmärkning vid Glysjön.

Till huvudsidan.

Producerat av Sten Hallin, SAGH
©2000 SAGH